Retur av varer

Reklamasjon: Det er viktig for oss at du føler deg vel ivaretatt også etter at du har gjort en handel. Dersom du skulle være uheldig å motta en vare som det er feil på, er et vårt mål å behandle din retur så effektivt og raskt som mulig. Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Notim shop skriftlig melding (e-post, eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Notim shop vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven).

Angrerett: I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettsskjema. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med informasjon når skjemaet mottas. Angreretten gjelder ved forbrukerkjøp, salg til foretak innbefattes ikke av forbrukerkjøpsloven.

  1. Kontakt post@notimshop.no for å avtale retur. Du vil da motta et angrerettsskjema
  2. Pakk varen(e) i originalemballasje og deretter i en ytteremballasje slik at originalemballasje ikke blir skadet av transporten
  3. Send til Notimshop i henhold til instruksjoner, merk pakken med retur
  4. Du må selv dekke fraktomkostninger i henhold til angrefristloven
  5. IKKE send pakken i postoppkrav da den ikke vil bli hentet av oss
  6. Beløpet overføres deg innen 10 dager etter at vi har mottatt pakken

Feil eller mangel på vare: Har vi sendt deg en vare du ikke har bestilt, eller du har mottatt feil vare eller antall kontakt post@notimshop.no så ordner vi feilen uten omkostninger for kunden.

Garanti: Ved henvendelse angående feil ved varen, skal det vises til ordrenummer, dato for kjøp og fornavn og etternavn på den som har foretatt handelen. Eventuelle henvendelser rettes til